www.noblefunerals.com

Churchservices

Churchservices picture

INDIEN U NIE N DOMINEE OF N PASTOOR HET OM U TE BEGRAWE SAL NOBLE FUNERALS DIT OOK DOEN GRATIS VIR FAMILIE, DIE DIREKTEUR VAN  NOBLE BEGRAFNISDIENSTE IS OOK N GEORDENDE PASTOOR EN AFGESTUDEERDE PASTOR BY VERSKEIE UNIVERSITEITE WAAR HY SY TEOLOGIESE OPLEIDING GEDOEN HET.

Share on Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp