www.noblefunerals.co.za

Donations

用借记卡或信用卡付款

Almal is nie altyd so bevoorreg om hul geliefdes te begrawe , nie as daar iemand in wereld is wat graag , bydrae wil gee , en betaal op webwerf is u meer as welkom om n donasie te maak, doen dit uit u hart uit ,asof i dit vir uself doen, God loves a cheerful giver 

.
 

耳朵家人和朋友 作为贵族的葬礼,我们希望帮助急需掩埋亲人的家人和朋友,我们为死者提供棺材和棺材,但作为全球性家庭,您还有其他开支无法解决通过您的信用卡或借记卡在线进行捐款, 代表那些美好而有爱心的人。感谢您在线上所做的每一项贡献。

Ěrduǒ jiārén hé péngyǒu zuòwéi guìzú de zànglǐ, wǒmen xīwàng bāngzhù jíxū yǎnmái qīnrén de jiārén hé péngyǒu, wǒmen wèi sǐzhě tígōng guāncai hé guāncai, dàn zuòwéi quánqiú xìng jiātíng, nín hái yǒu qítā kāizhī wúfǎ jiějué tōngguò nín de xìnyòngkǎ huò jiè jì kǎ zàixiàn jìnxíng juānkuǎn, dàibiǎo nàxiē měihǎo ér yǒu àixīn de rén. Gǎnxiè nín zàixiàn shàng suǒ zuò de měi yī xiàng gòngxiàn.

 

Fe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAR
All transactions are secure and encrypted.

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp